ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Όπως υιοθετήθηκε στο 2ο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Δημοσιογράφων στο Μπορντό της Γαλλίας στις 25 με 28 Απριλίου του 1954 και διακηρύχτηκε κατά το 18ο συνέδριο στο Ελσίνκι από τις 2 έως 6 Ιουνίου του 1986.

1. Ο σεβασμός προς την αλήθεια και το δικαίωμα του κοινού να ενημερώνεται για την αλήθεια είναι η πρωταρχική υποχρέωση του δημοσιογράφου.

2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο δημοσιογράφος πρέπει να υπερασπίζεται πάντα τις αρχές της ελευθερίας στην έντιμη συλλογή και δημοσίευση των πληροφοριών καθώς και το δικαίωμα για δίκαιο σχόλιο και κριτική.

3. Ο δημοσιογράφος θα αναφέρεται μόνο σε γεγονότα των οποίων γνωρίζει τη προέλευση. Ο δημοσιογράφος δε θα πλαστογραφεί ντοκουμέντα ή θα αποκρύπτει ζωτικής σημασίας πληροφορίες.

4. Ο δημοσιογράφος θα χρησιμοποιεί μόνο νόμιμα μέσα για την απόκτηση ειδήσεων, φωτογραφιών και ντοκουμέντων.

5. Ο δημοσιογράφος θα κάνει οτι μπορεί για να επανορθώσει τη ζημία που προκάλεσαν ειδήσεις που ήταν ανακριβείς.

6. Ο δημοσιογράφος θα τηρεί πάντα το απόρρητο σχετικά με τις εμπιστευτικές πηγές των πληροφοριών του.

7. Ο δημοσιογράφος θα αισθάνεται πάντα υπεύθυνος σχετικά με το ζήτημα των διακρίσεων που ενθαρρύνονται από τα ΜΜΕ και θα κάνει ο,τι περνά από το χέρι του για να αποφύγει τη προβολή μιας τέτοιας διάκρισης που βασίζεται, μεταξύ άλλων, σε φυλή, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, γλώσσα, θρησκεία, πολιτική ή άλλου είδους γνώμη, κοινωνική ή εθνική καταγωγή.

8. Ο δημοσιογράφος θα θεωρεί ως σοβαρά επαγγελματικά παραπτώματα τα ακόλουθα: Συκοφαντία, κακοήθη παρουσίαση, αντιγραφή, παραποίηση, λαϊκισμό ή αθεμελίωτες κατηγορίες. Επίσης αποδοχή δωροδοκίας σε οποιαδήποτε μορφή σε σχέση με απόκρυψη ειδήσεων ή δημοσιεύματος.

9. Οι δημοσιογράφοι που αξίζουν να ονομάζονται έτσι, τιμούν το καθήκον τους τηρώντας με τη μεγαλύτερη προσοχή τις αρχές που διατυπώνονται παραπάνω.

10. Σε θέματα γενικού δικαίου ο δημοσιογράφος θα αποδέχεται τη γνώμη μόνο των εξειδικευμένων συναδέλφων του σε συνάρτηση με τις γενικές νομικές διατάξεις που ισχύουν στη χώρα του, για ζητήματα παρεμβατικότητας, κυβερνητικής ή άλλης.