51ο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο
Βέροια 6-8 Οκτωβρίου 2017


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Ε.Τ. στο πλαίσιο των δράσεων για το 2017 έχει προγραμματίσει την πραγματοποίηση του 51ου Πανελλήνιου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου στη Βέροια 6-8 Οκτωβρίου 2017 με θέμα «Δημοσιογραφία και Δημοσιογράφος στην Ελληνική Περιφέρεια».

Σήμερα, η συγκυρία είναι κατάλληλη και είναι πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο σ’ αυτό το δημοσιογραφικό συνέδριο να απαντηθούν τα ερωτήματα:
  • Πόσο έχει αλλάξει το διαδίκτυο, τα νέα Μέσα Ενημέρωσης, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης το πεδίο της ενημέρωσης και της επικοινωνίας του κοινού;
  • Πως συμβιώνουν και ως πότε τα έντυπα, τα οπτικοακουστικά και τα ψηφιακά Μέσα Ενημέρωσης;
  • Ποιος ο ρόλος της Δημοσιογραφίας και του Δημοσιογράφου σήμερα στην ελληνική περιφέρεια;
  • Πως προσδιορίζονται ως έννοιες, ως επάγγελμα, ως εργασία;
  • Ποια είναι τα προβλήματα, ποιο είναι το μέλλον και οι προοπτικές;

Το 51ο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Ε.Σ.Ε.Τ. συνδιοργανώνεται με το Πάντειο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, την Αντιπεριφέρεια Ημαθίας, τον Δήμο Βέροιας και σε συνεργασία με την Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου, την Εταιρεία Επιστημόνων Επικοινωνίας και Δημοσιογράφων ΤΑΔ.