ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το 1963, μια ομάδα δημοσιογράφων – συντακτών επαρχιακών εφημερίδων, ίδρυσαν την Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου με έδρα την Αθήνα

Το καταστατικό της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ και σε συντομογραφία Ε.Σ.Ε.Τ., αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμ. 19387/1964 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και σήμερα λειτουργεί με βάση το τροποποιημένο καταστατικό της (απόφαση 502/1984 του Πρωτοδικείου Αθηνών).  

Σύμφωνα με το καταστατικό:

Α. Μέλη της είναι συντάκτες (δημοσιογράφοι) που εργάζονται επαγγελματικά (αμειβόμενοι):

 1. Σε εφημερίδες ειδησεογραφικού, οικονομικού και πολιτικού περιεχομένου που εκδίδονται στην περιφέρεια με συχνότητα έκδοσης τους όχι πέρα από ένα μήνα.
 2. Στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση) ή ως ανταποκριτές στην περιφέρεια.
 3. Σε γραφεία ή υπηρεσίες τύπου δημοσίων αρχών, τραπεζών και μεγάλων οργανισμών.

Τα μέλη διακρίνονται σε δόκιμα, τακτικά και επίτιμα.

Β. Σκοποί της είναι:

 • Η προώθηση της δημοσιογραφίας και της υπεύθυνης πληροφόρησης της ελληνικής περιφέρειας.
 • Η συμβολή στην αναβάθμιση του Επαρχιακού Τύπου και των εν γένει περιφερειακών Μέσων Ενημέρωσης,
 • Η συμβολή στην προστασία της ελευθεροτυπίας, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην προώθηση των αρχών της Δημοκρατίας.
 • Η στήριξη και η προαγωγή του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.
 • Η προσφορά, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, κάθε δυνατής βοήθειας στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της  περιφέρειας.
 • Η υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των δημοσιογράφων και ο συνεχής αγώνας για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και αμοιβής των μελών της.

Για την επίτευξη των σκοπών της:

 • Καλλιεργεί το πνεύμα αλληλεγγύης και ενότητας ανάμεσα στα μέλη της Ένωσης που αποτελεί προϋπόθεση για κάθε λογική και νόμιμη επιδίωξη βελτίωσης της θέσης των μελών
 • Οργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις και δημόσιες συζητήσεις όταν και όπου κριθεί τούτο απαραίτητο και συμμετέχει σε ανάλογες εκδηλώσεις συγγενών οργανώσεων, για τα προβλήματα του Τύπου και της Δημοσιογραφίας.
 • Συνεργάζεται με άλλες Ενώσεις Συντακτών, Σωματεία και Ενώσεις Ιδιοκτητών και Εργαζόμενων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ, με Δημοσιογραφικές Οργανώσεις του εξωτερικού για επαγγελματικά θέματα των δημοσιογράφων, για τις εξελίξεις της τυπογραφίας, τη νέα τεχνολογία και τα γενικότερα προβλήματα του Τύπου και των άλλων ΜΜΕ.
 • Υποστηρίζει και συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Συνεταιρισμούς και τους λοιπούς τοπικούς και περιφερειακούς Φορείς σε κάθε σωστή τους ενέργεια ή απόφαση για την επίλυση των τοπικών και περιφερειακών προβλημάτων.

Η Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου στα 53 χρόνια λειτουργίας της έχει εντάξει στο Μητρώο της, περισσότερους από 2.000 δημοσιογράφους. Πολλοί από αυτούς, μετά την εγγραφή τους στην Ε.Σ.Ε.Τ. και την απόκτηση της πρώτης τους δημοσιογραφικής ταυτότητας, με την τήρηση των αρχών, των κανόνων και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας όπως καθορίζεται στο καταστατικό της Ε.Σ.Ε.Τ., αναδείχτηκαν, διέπρεψαν και διαπρέπουν ως έγκριτοι και διεθνώς αναγνωρισμένοι δημοσιογράφοι, αλλά παράλληλα και ως συγγραφείς, λογοτέχνες και δημιουργοί.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα 50 Συνέδρια στην Ελλάδα και το Εξωτερικό (Κύπρο, Ιταλία, Αυστραλία, Καναδά και Η. Π. Α.). Συγκεκριμένα έχει πραγματοποιήσει:

 1. Δημοσιογραφικά Συνέδρια σε πολλές πόλεις της Ελλάδας σε συνεργασία με τους τοπικούς Φορείς (Νομαρχία, Δήμους). Στα Συνέδρια αυτά έγκριτοι δημοσιογράφοι, επιστήμονες της Επικοινωνίας και των ΜΜΕ, πολιτικοί και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέθεσαν απόψεις και προτάσεις για την δημοσιογραφική δεοντολογία, το παρόν και το μέλλον του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, τα προβλήματα και τις προοπτικές των περιφερειακών  Μ.Μ.Ε.
 2. Πολιτιστικά Συνέδρια με περιοχές της Ελλάδας με ξεχωριστή ιστορία και προσφορά, αλλά και ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον. Καταγράφτηκε η συμβολή των τοπικών ΜΜΕ, ως πηγές, μαρτυρίες, θέσεις, απόψεις για θέματα ιστορίας και πολιτισμού, ιδιαίτερα θέματα λαογραφίας και πολιτιστικής κληρονομιάς τα οποία διαμορφώνουν την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής, αλλά και συμβάλλουν και συγκροτούν μέρος της ιστορίας και του πολιτισμού της πατρίδας μας.
 3. Περιβαλλοντικά Συνέδρια σε περιοχές της Ελλάδας με ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον. Διατυπώθηκαν θέσεις και απόψεις για επίκαιρα περιβαλλοντικά θέματα. Αναζητήθηκε ο ρόλος των τοπικών ΜΜΕ και η συμβολή τους στην ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Κατατέθηκαν απόψεις και θέσεις για συγκεκριμένα περιβαλλοντικά προβλήματα και εκδόθηκαν ψηφίσματα.
 4. Συνέδρια στο Εξωτερικό σε συνεργασία με Φορείς της Ομογένειας με περιεχόμενο τις σχέσεις με την Πατρίδα, το ρόλο και τα συμβολή των Ομογενειακών ΜΜΕ, θέματα ιστορίας, πολιτισμού, αλλά και οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων που ενώνουν την χώρα πραγματοποίησης του συνεδρίου με την Ελλάδα.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Η Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου έχει συμμετάσχει σε Ελληνικές και Διεθνείς Εκθέσεις, προβάλλοντας τον Ελληνικό περιφερειακό Τύπο και συμβάλλοντας στην προβολή και την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας. Συγκεκριμένα συμμετείχε:

 1. Διεθνής Τουριστική Έκθεση «ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ»,  HELEXPO – ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη.Με δικό της περίπτερο και επιλέγοντας κάθε φορά μια τιμώμενη περιοχή, επί 10ετία (1997 – 2007) προέβαλε τον Τύπο και τα Μέσα Ενημέρωσης της τιμώμενης περιοχής και συνέβαλε με την οργάνωση εκδηλώσεων, συναντήσεων στην ανάδειξη της κάθε περιοχής της Ελληνικής περιφέρειας. Τίμησε ανθρώπους  του Τύπου, των Γραμμάτων και των Τεχνών της κάθε περιοχής.
 2. Διεθνής Τουριστική Έκθεση «Τουριστικό Πανόραμα» Αθήνα. Με δικό της περίπτερο προέβαλε στο κοινό της Αθήνας τον περιφερειακό τύπο και τα περιφερειακά Μέσα Ενημέρωσης, προέβαλε, μέσα από πρωτοσέλιδα, αφιερώματα και δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, περιοχές της Ελλάδας με ιδιαίτερο φυσικό, ιστορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον
 3. Ελληνο-αμερικανική έκθεση Hermes Expo International. Συμμετείχε στην συγκεκριμένη έκθεση, το 2004,  με δικό της περίπτερο, προβάλλοντας  την Ολυμπιακή Ιδέα, τους Ολυμπιακούς Αγώνες  και την ελληνική περιφέρεια μέσα από τον Ελληνικό Περιφερειακό Τύπο


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 1. Με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατηγικού Σχεδιασμού. Συνεργασία για την παροχή υπηρεσιών Επικοινωνίας, Προβολής – Γραφείου Τύπου των θεματικών εκθέσεων – φεστιβάλ (Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός, Ελαιολάδου και Ελιάς, Γάλακτος και Τυριού, Μελιού και προϊόντων μέλισσας, κ.α), από δημοσιογράφους, μέλη της ΕΣΕΤ.
 2. Με τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου του Πεκίνου – Κίνα. Συμμετοχή της ΕΣΕΤ στις ετήσιες εκδηλώσεις «πρωτοχρονιάς κινέζικου ημερολογίου» ως αρωγός προβολής των εκδηλώσεων στην Ελλάδα και συμβάλλοντας στην διοργάνωση της ελληνικής πολιτιστικής αποστολής η οποία αποτελείται από χορευτικά τμήματα πολιτιστικών  συλλόγων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
 3. Με τον Δήμο Σκύρου. Οργάνωση ετήσιου συνεδρίου με θέμα την τουριστική προβολή, την ανάδειξη και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού