Τα νέα όργανα Διοίκησης και Ελέγχου της ΕΣΕΤ

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τού Πειθαρχικού  Συμβουλίου  για την τριετία 2015 - 2018  εκλέχθηκαν στις εκλογές που έγιναν τo Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015 και  είναι:

 

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Γεώργιος Κουκουλιάτας - Πρόεδρος

2. Ευαγγελία Μιχωλού - Αντιπρόεδρος

3. Γεώργιος Παπούλιας  – Γεν. Γραμματέας

4. Κωνσταντίνος Τσιμόπουλος  – Ταμίας

5. Σουλτάνα Δούλαλα  - Έφορος Δημ. Σχέσεων

6. Γεώργιος Ναστούλης  - Μέλος

7. Ιωάννης Καρβουνιάρης – Μέλος

Αναπληρωματικά μέλη: Ελευθέριος Μωυσιάδης, Ευάγγελος Κολωνιας

 

Β. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Μαρία Βαλσαμοπούλου  -Πρόεδρος

2. Γεωργία – Τερψιθέα Πανδρούλα   – Μέλος

3. Γεώργιος Οικονόμου  – Μέλος

Αναπληρωματικό μέλος: Γεώργιος Κουλουράς

 

Γ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Νικόλαος Λύτρας - Πρόεδρος

2. Διονύσιος Κλαυδιανός  – Μέλος

3. Σταματία Ράπτη  – Μέλος

Αναπληρωματικό μέλος: Κωνσταντίνος Μαργαρίτης