Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση - Κοπή βασιλόπιτας 2017

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Γιώργος Κουκουλιάτας και ο Ταμίας Κωνσταντίνος Τσιμόπουλος παρουσίασαν τα διοικητικά και οικονομικά πεπραγμένα και στοιχεία, αναλύοντας δράσεις και δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2016, ενώ παρουσίασαν και τον διοικητικό και οικονομικό προγραμματισμό για το 2017. Η πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής Μαρία Βαλσαμοπούλου διάβασε εκ μέρους της Επιτροπής το Πρακτικό Ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης καλώντας τα μέλη να εγκρίνουν τον απολογισμό εφόσον από τον έλεγχο που έγινε δεν βρέθηκε κάτι παράτυπο.  

Τα μέλη μετά από συζήτηση κυρίως για το ζοφερό παρόν της δημοσιογραφίας στην ελληνική περιφέρεια, αλλά και το χωρίς αισιόδοξες προβλέψεις μέλλον, εκδήλωσαν την πίστη τους στην συλλογική προσπάθεια της ΕΣΕΤ για τη αναζήτηση και την διεκδίκηση διεξόδου. 

Ακολούθησε η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕΤ εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες προς τον πρόεδρο κ.  Chris Spirou και το ΔΣ της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης για την παραχώρηση της αίθουσας για την πραγματοποίηση της Γ.Σ της ΕΣΕΤ