Ειδική Γενική Συνέλευση - Τροποποίηση καταστατικού ΕΣΕΤ

Με αυξημένη παρουσία των μελών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017 σε αίθουσα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης η Ειδική Γενική Συνέλευση των τακτικών και οικονομικά τακτοποιημένων μελών της ΕΣΕΤ για την τροποποίηση του καταστατικού της. 

 

Το καταστατικό της ΕΣΕΤ, με τελευταία τροποποίηση το 1987, ήταν πλέον ξεπερασμένο και έχρηζε τροποποίησης. Τη τροποποίηση επεξεργάστηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2016. Στο τέλος του 2016 τα μέλη ενημερώθηκαν για την συνολική πρόταση τροποποίησης του καταστατικού, έγιναν σχετικές προτάσεις και παρατηρήσεις και η τελική πρόταση συζητήθηκε στην Ειδική Γενική Συνέλευση της 11ης Φεβρουαρίου 2017. Η αποδοχή ήταν ομόφωνη αφού η τροποποίηση τη οποία παρουσίασε στα μέλη ο πρόεδρος Γ. Κουκουλιάτας ψηφίστηκε απο όλα τα παρευρισκόμενα μέλη.

Ήδη το νέο τροποποιημένο καταστατικό έχει κατατεθεί στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για την έγκρισή του. Όταν εγκριθεί το νέο καταστατικό θα κοινοποιηθεί στα μέλη και θα ξεκινήσει η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων και δράσεων που προβλέπει.