Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση - Κοπή βασιλόπιτας 2017

 

1.             Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

2.             Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

3.             Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός έτους 2016  και έγκρισή του

4.             Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και έγκρισή της

5.             Προϋπολογισμός έτους 2017

6.             Προγραμματισμός δραστηριοτήτων Ε. Σ. Ε. Τ. για το 2017

7.             Τροποποίηση του καταστατικού της Ε.Σ.Ε.Τ.

ΣΗΜ. Στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης θα ακολουθήσει η κοπή της βασιλόπιτας  της Ε. Σ. Ε. Τ. για το 2017

                                                                                   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΤΑΣ                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ