Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση - Κοπή βασιλόπιτας 2017

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ε. Σ. Ε. Τ. και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

τα τακτικά μέλη της Ε. Σ. Ε. Τ. σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 11 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 το μεσημέρι, στο Θέατρο  της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22 – 2ος όροφος, Κολωνάκι - Αθήνα) με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

1.             Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

2.             Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

3.             Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός έτους 2016  και έγκρισή του

4.             Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και έγκρισή της

5.             Προϋπολογισμός έτους 2017

6.             Προγραμματισμός δραστηριοτήτων Ε. Σ. Ε. Τ. για το 2017

7.             Τροποποίηση του καταστατικού της Ε.Σ.Ε.Τ.

ΣΗΜ. Στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης θα ακολουθήσει η κοπή της βασιλόπιτας  της Ε. Σ. Ε. Τ. για το 2017

                                                                                   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΤΑΣ                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ