Πρόσκληση Μελών ΕΣΕΤ για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ε. Σ. Ε. Τ. και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε 

τα τακτικά μέλη της Ε. Σ. Ε. Τ. σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (Ακαδημίας 18 – 1ος  όροφος) με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 

3. Διοικητικός και Διαχειριστικός Απολογισμός έτους 2015  και έγκρισή του

4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και έγκρισή της 

5. Προϋπολογισμός έτους 2016

6. Απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού της ΕΣΕΤ 

7. Απόφαση για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την υπογραφή ή μη

         των Δελτίων Αναγνώρισης (ταυτότητας) των μελών της ΕΣΕΤ από τον ΓΓΕΕ  

8. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων Ε. Σ. Ε. Τ. για το 2016

 

ΣΗΜ. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα γίνει το επόμενο Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016 χωρίς άλλη πρόσκληση  στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα. Όμως το Δ. Σ. ελπίζει ότι δεν θα υπάρξει τέτοια περίπτωση για να μην υποβληθούν τα μέλη σε επιπλέον έξοδα και ταλαιπωρία. 

Στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης θα ακολουθήσει η κοπή της βασιλόπιτας  της Ε. Σ. Ε. Τ. για το 2016 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΤΑΣ                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ