Η Ε.Σ.Ε.Τ. στο πρόγραμμα Leonardo Da Vinci

Η Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου (Ε.Σ.Ε.Τ.)  συμμετείχε ενεργά στο σχέδιο "reporStag-e" το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετέχει ενεργά η ΕΣΕΤ.


Οι ενέργειες του σχεδίου «reporStag-e», είχαν έξι σημαντικούς στόχους:

 

 

  • Να επιτύχουν μια Ευρωπαϊκή Δημοσιογραφία Προστιθέμενης αξίας (Value – Added Joumalism).
  • Να εξασφαλίσουν την απήχηση, την αποδοχή και τη συμμετοχή των ομάδων – στόχων σε ευρύτερο Ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Να θεμελιώσουν βιώσιμες, λειτουργικές δομές και μηχανισμούς αναφορικά με την κατάρτιση στο χώρο της Δημοσιογραφίας.
  • Να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, ενισχυτικά και εξελικτικά προς τα υφιστάμενα σχέδια.
  • Να ενισχύσουν το Ευρωπαϊκό πλαίσιο επικοινωνίας και ενημέρωσης και να στηρίξουν τα Ευρωπαϊκά ΜΜΕ.
  • Να εξασφαλίσουν την αυτάρκεια και αυτοτελή λειτουργία του σχεδίου, δημιουργώντας προϋποθέσεις για αυτοχρηματοδότηση του «reporStag-e» με την λήξη του πιλοτικού.

Εταίροι της ΕΣΕΤ στη διακρατική σύμπραξη για την υλοποίηση του σχεδίου ήταν διακεκριμένοι φορείς του ευρωπαϊκού δημοσιογραφικού, ερευνητικού και τεχνολογικού χώρου, καθώς και του τομέα επαγγελματικής κατάρτισης, όπως η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, η ΕΡΤ, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, , η εταιρεία Text & Color, η εταιρεία ΜΙΛΗΤΟΣ Αναδυόμενες Τεχνολογίες & Υπηρεσίες, το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών, το Σωματείο Δημοσιογράφων της Γρανάδα και ο ερευνητικός και εκπαιδευτικός φορέας Scienter. Το σχέδιο πραγματοποιήθηκε το 2005 και ολοκληρώθηκε με πανηγυρική συνεδρίαση και συμμετοχή όλων των Εταίρων στο Καρλόβασι της Σάμου στις 10-12 Ιουνίου 2005. 

Φωτογραφίες: 

Από τις συναντήσεις των Εταίρων σε Κύπρο και Γρανάδα Ισπανίας 

Από το κλείσιμο του σχεδίου στη Σάμο - Καρλόβασι