Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου και ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Κ  Α  Λ  Ο  Υ  Μ  Ε
Τα τακτικά μέλη της Ε.Σ.Ε.Τ. σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί  στις 7 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 π.μ. στα Γραφεία της Ένωσης, οδός Ιπποκράτους 13, 6ος όροφος, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:


1.  Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 17 του καταστατικού)
2.  Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής ( άρθρο 29 )
3.  Διοικητικός Απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και έγκρισή του.
4. Διαχειριστικός Απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και έγκρισή τους (άρθρο 16)
5.  Εκλογές για την ανάδειξη :
Επτά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αναπληρωματικών (άρθρο 19)
Τριών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αναπληρωματικών (άρθρο 27)
Τριών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου και των αναπληρωματικών (άρθρο 28)

Υπενθυμίζεται ότι στην Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν όσα μέλη θα έχουν καταβάλλει τις ετήσιες συνδρομές τους προς την Ε.Σ.Ε.Τ.  (άρθρο 9).
Στην περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα γίνει χωρίς άλλη πρόσκληση στις 14 Οκτωβρίου 2012 την ίδια ώρα, στην ίδια αίθουσα και με τα ίδια θέματα.  Το Διοικητικό Συμβούλιο ελπίζει πως δεν θα υπάρξει τέτοια περίπτωση για να μην ταλαιπωρηθούν τα μέλη από την περιφέρεια με δύο επισκέψεις στην Αθήνα.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Υποψηφιότητες (άρθρο 30 του καταστατικού) πρέπει να υποβληθούν στην Ε.Σ.Ε.Τ. (Ιπποκράτους 13) το αργότερο έως τις 4 Οκτωβρίου 2009 στις 8 το βράδυ.
Στη σχετική γραπτή αίτηση να αναφέρεται ποιο από τα Διοικητικά Όργανα αφορά η υποψηφιότητα ( Δ.Σ., Εξελεγκτική Επιτροπή, Πειθαρχικό Συμβούλιο)
Υπενθυμίζεται ότι όσοι εκ των συναδέλφων δεν έχουν παραστεί επί μία τριετία σε Γενικές Συνελεύσεις της Ε.Σ.Ε.Τ. και δεν παραστούν και σ αυτήν θα διαγραφούν από την Ε.Σ.Ε.Τ. με απόφαση του Δ.Σ. βάσει του καταστατικού.

Για το Δ.Σ. της Ε. Σ. Ε. Τ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νια   Κομπορόζου                      Γιώργος Κουκουλιάτας