Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου η Γενική Συνέλευση της ΕΣΕΤ

 Σύμφωνα με το καταστατικό της Ε. Σ. Ε. Τ. και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

τα τακτικά μέλη της Ε. Σ. Ε. Τ. σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.30 μ.μ., στα Γραφεία της Ένωσης στην Αθήνα ( Ιπποκράτους 13 – 6ος  όροφος ) με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

2. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής

3. Διοικητικός και Διαχειριστικός Απολογισμός έτους 2012 (από 7-10-2012 έως 31-12-2012)  και έγκρισή του

4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

5. Προϋπολογισμός έτους 2013

6. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων Ε. Σ. Ε. Τ. για το 2013

7. Απόφαση καθορισμού ετήσιας συνδρομής

8. Έγκριση εκδηλώσεων «50 χρόνια ΕΣΕΤ»

9. Διάφορες Ανακοινώσεις

ΣΗΜ. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα γίνει το επόμενο Σάββατο 02 Μαρτίου 2013 χωρίς άλλη πρόσκληση  στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα. Όμως το Δ. Σ. ελπίζει ότι δεν θα υπάρξει τέτοια περίπτωση για να μην υποβληθούν τα μέλη σε επιπλέον έξοδα και ταλαιπωρία.

Στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης θα ακολουθήσει η κοπή της βασιλόπιτας  της Ε. Σ. Ε. Τ. για το 2013

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΤΑΣ                            ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ